Türkiye Barolar Birliği Nedir?

"Çağımızın ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu iyi uygulamak, uygarlık ve ilerleme sebeplerinin en önemlilerindendir." Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1925, TBMM, SD I : 359 GİRİŞ Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Birlik, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere…
Read More

Kayseri Barosu

"Çağımızın ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu iyi uygulamak, uygarlık ve ilerleme sebeplerinin en önemlilerindendir." Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1925, TBMM, SD I : 359 GİRİŞ Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Birlik, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere…
Read More