Av. Ömer İkbal AYAR

Av.Ömer İkbal AYAR

Baro Sicil No: 766   (Kayseri Barosu)

Ad. Bak. Sicil No: 54288

TBB Sicil No: 37169

Telefon: 0 352 232 69 05

Fax: 0 352 232 28 47

E-Posta: omerikbal@ayar.net

Web: www.omerikbalayar.av.tr